8.ročník - testokazi

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

8.ročník

PRÍPRAVY NA HODINY > Matematika
    TÉMATICKÝ CELOK   TÉMA


CELÉ ČÍSLA. POČTOVÉ VÝKONY S CELÝMI ČÍSLAMI  
  
 
 
 
 

 

 
 PREMENNÁ, VÝRAZ, ROVNICA 
 
  
 
 
 
 
  
 

RIEŠENIE LINEÁRNÝCH ROVNÍC A NEROVNÍC
 
 
  
 
 ROVNOBEŽNÍKY, LICHOBEŽNÍKY, OBSAH TROJUHOLNÍKA 
 KRUH, KRUŽNICA  
 
 
 
 

 
  
  HRANOLY A VALEC 
PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA 
  • pozri 7 ročník
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky