9.ročník - testokazi

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

9.ročník

PRÍPRAVY NA HODINY > Matematika
    TÉMATICKÝ CELOK   TÉMA
MOCNINY A ODMOCNINY, ZÁPIS VEĽKÝCH ČÍSEL  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 RIEŠENIE LINEÁRNYCH ROVNÍC A NEROVNÍC


SLOVNÉ ÚLOHY
 

PYTAGOROVA VETA
 
                            PÍSOMKY 

OBJEM A POVRCH TELIES
 
 GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIE ZÁVISLOSTÍ
 
 
 
 
 PODOBNOSŤ TROJUHOLNÍKOV ŠTATISTIKASÚSTAVY LINEÁRNYCH ROVNÍC

VÝRAZY


LOMENÉ VÝRAZY
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky