Aká je to úmernosť? - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Aká je to úmernosť?

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 7.ročník > Priama a nepriama úmernosť
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Priama, či nepriama úmernosť?
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah