Hydrostatický tlak a hydrostatická sila - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Hydrostatický tlak a hydrostatická sila

FYZIKA na ZŠ > FYZIKA - riešené príklady > Riešené úlohy z fyziky pre 8.ročník > Hydrostatika
kvapaliny
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlaková sila
tlak
tlaková sila
tlaková sila
vztlak
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah