Interaktívne hry na objem kvádra a kocky v slovných úlohách - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Interaktívne hry na objem kvádra a kocky v slovných úlohách

MATEMATIKA na ZŠ > TESTY z matematiky > MAT - 6.ročník > Objem > Slovné úlohy
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah