Komentár ku komentovaným riešeniam - testokazi

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komentár ku komentovaným riešeniam

VIDEOŠKOLA
AHOJ!

   V tejto časti si môžeš pozrieť komentované riešenia niektorých príkladov. V prvej fáze sa zameriavam hlavne na učivo deviateho ročníka, prvotne na TESTOVANIE. Preto som najskôr vyriešil všetky príklady z predcházajúcich ročníkov testovania.

 V žiadnom prípade si nenárokujem na to, že iba mnou predložené riešenie je jediné správne a najlepšie.  

   Možno pri niektorých príkladoch pocítiš väčšiu potrebu komentára, ale ver mi, robím, čo sa dá. Na riešenie príkladov používam tablet (dočasne zapožičaný zo školy) a príklady spracúvam v programe Clarisketch. Tento mi ponúka len 2 minúty na každý príklad a preto musím svoj postup tomuto limitu prispôsobiť.

Ak táto moja práca pomôže čo len jednému, budem spokojný.

POZN: Aj jedna pochvala poteší!
s úctou

Mgr.Vladimír Kázik


Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky