Konštrukčné úlohy s kružnicami - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Konštrukčné úlohy s kružnicami

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 8.ročník > Kruh, kružnica, valec
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
kružnice v konštrukciách
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah