NOVINKY - testokazi

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

NOVINKY

16.10.2017 - do videoškoly pribudlo 50  príkladov na UHLY  pre šiestakov.
15.10.2017 - do videoškoly pribudlo ďalších 20 nových príkladov na HODNOTU VÝRAZOV  pre ôsmakov.
14.10.2017 -  pridal som 7 nových hier na ČÍSELNÉ VÝRAZY
12.10.2017 - do videoškoly pribudlo ďalších 20 nových príkladov na ZJEDNODUŠOVANIE VÝRAZOV  pre ôsmakov.
10.10.2017 -  pridal som 12 nových hier na UHLY
1.10.2017 -  pridal som 5 nových hier na ČÍSELNÉ VÝRAZY
9.10.2017 -  pridal som 4 nové hry na ČÍSELNÉ VÝRAZY
8.10.2017 - vytvoril som a publikoval 9 nových hier a testov na určenie hodnoty  VÝRAZOV S PREMENNOU pre ôsmakov.
5.10.2017 - Dnes bol celkom úrodný deň. Do VIDEOŠKOLY pribudlo 54 riešených príkladov na VÝRAZY S PREMENNOU pre ôsmakov a takisto som publikoval 2 testy ALF na optiku pre ôsmakov.
3.10.2017 - do videoškoly pribudlo ďalších 18 nových príkladov na VÝRAZY S PREMENNOU pre ôsmakov.
2.10.2017 - do videoškoly pribudlo 24 nových príkladov na VÝRAZY S PREMENNOU pre ôsmakov.
1.10.2017 -  pridal som 5 nových hier na ČÍSELNÉ VÝRAZY
30.9 - do videoškoly pribudlo 34 nových príkladov na ČÍSELNÉ VÝRAZY pre ôsmakov.
29.9.2017 -  pribudli 3 hry na PRAVDEPODOBNOSŤ
27.9.2017 -  pribudol test v ALFOvi na VLASTNOSTI KVAPALNÝCH LÁTOK a zaujímavá hra PORADIE POČTOVÝCH OPERÁCIÍ
18.9 - do videoškoly pribudlo 71 nových príkladov na CELÉ ČÍSLA pre ôsmakov.
14.6.2017 - pribudol chýbajúci test TESTOVANIE 9 - 2015  a pridal som aj 10 nových písomiek pre 6 a 7. ročník
7.6.2017 -  publikoval som ďalších 50 testov z KOMBINATORIKY a 9 rôznych pracovných listov.
29.5.2017 -  pribudlo 28 testov na KOMBINATORIKU pre siedmakov.
28.5.2017 -  pribudlo ďalších 12 hier  a 6 ALF testov na KOMBINATORIKU pre siedmakov.
16.5.2017 -  pribudlo 6 hier na KOMBINATORIKU.
16.5 - do videoškoly pribudlo 31 nových príkladov z KOMBINATORIKY pre siedmakov.
14.5 - do videoškoly pribudlo 17 nových príkladov z KOMBINATORIKY, pridal som ALF testy na OBJEM A POVRCH KVÁDRA a test na OBSAH TROJUHOLNÍKA.
10.5 - dovolil som si vytvoriť ďalších 10 edukačných aktivít na SIEŤ KOCKY a 4 nové hry na OBSAH TROJUHOLNÍKA
9.5.2017
do VIDEOŠKOLY pribudlo 46 testov na OBSAH TROJUHOLNÍKA
7.5.2017
do VIDEOŠKOLY pribudlo 29 riešených príkladov na PREMENA JEDNOTIEK OBJEMU
6.5.2017
do VIDEOŠKOLY pribudlo 38 riešených príkladov na OBSAH TROJUHOLNÍKA
1.5.2017 -  Sviatok práce som oslávil prácou. Vytvoril a publikoval som 23 edukačných aktivít na OBSAH TROJUHOLNÍKA
28.4.2017 -  pribudli 2 nové testy na OBVOD A OBSAH ROVNOBEŽNÍKOV
27.4.2017
do VIDEOŠKOLY pribudlo 25 riešených príkladov na OBVOD A OBSAH ROVNOBEŽNÍKOV
26.4.2017
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 20 riešených príkladov
TESTOVANIE 9 - 2017 a interaktívny test TESTOVANIE 9 - 2017
25.4.2017
do VIDEOŠKOLY pribudlo 25 riešených príkladov na SÚHLASNÉ  A STRIEDAVÉ UHLY
24.4.2017 -  publikoval som ďalších 50 testov na STRIEDAVÉ A SÚHLASNÉ UHLY
23.4.2017
do VIDEOŠKOLY pribudlo 17 riešených príkladov na KONŠTRUKCIU ROVNOBEŽNÍKA
22.4.2017 -  publikoval som ďalších 61 testov na STRIEDAVÉ A SÚHLASNÉ UHLY
17.4.2017 - Veľkonočný pondelok - publikoval som 46 testov na STRIEDAVÉ A SÚHLASNÉ UHLY
12.4 - pribudlo ďalších 12 edukačných aktivít na UHLY V ROVNOBEŽNÍKOCH
9.4 - pribudlo ďalších 10 edukačných aktivít na SUSEDNÉ A STRIEDAVÉ UHLY
19.3. - pribudlo ďalších 17 edukačných aktivít na PRIAMU A NEPRIAMU ÚMERNOSŤ
15.3. - pribudlo ďalších 6 edukačných aktivít na MIERKU a jeden test zo sveta práce SKALKA.
8.3. - dovolil som si vytvoriť ďalších 7 edukačných aktivít na POMER.
3.3. 2017 - pribudlo ďalších 70 testov na POMER a ÚMERU .
28.2. 2017 - pribudlo ďalších 24 testov na ÚMERU .
27.2. 2017 - pribudlo ďalších 12  hier na POMER, 13 nových hier na ÚMERU a test v programe ALF na POMER.
22.2. 2017 - pribudlo ďalších 9  hier na POMER.
19.2. 2017 - pribudlo 10 nových hier na POMER, nové písomky a pracovné listy pre 6. a 7. ročník.
Podrobnejšie na TESTOKAZI na facebooku
8.2. 2017 - dnes som publikoval 24 testov na rozvvoj priestorovej predstavivosti. Klikni na SIEŤ KOCKY.
3.2. 2017 - do videoškoly pribudlo 18 riešených príkladov na VOĽNÉ ROVNOBEŽNÉ PREMIETANIE
14.1.2017 - Do VIDEOŠKOLY pribudlo 33 riešených príkladov na PERCENTÁ
8.1.2017 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 106 testov na PERCENTÁ - KOMPLET
7.1.2017 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 60 testov na SLOVNÉ ÚLOHY - Percentá + finančníctvo
6.1.2017 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 48 testov na SLOVNÉ ÚLOHY S PERCENTAMI
4.1.2017 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 26 testov na  FINANČNÍCTVO
2.1.2017 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 26 testov na  PROMILE
1. 1. 2 017 -  vyskúšaj sa, čo si pamätáš z roku 2016 v teste  2016.
30.12.2016 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 46 testov na  VÝPOČET ZÁKLADU
27.12.2016 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 46 testov na  POČET PERCENT
24.12.2016 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 26 testov na  PERCENTOVÁ ČASŤ
23.12.2016 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 26 testov na VÝPOČET 1 %
22.12.2016 - Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 32 testov na ÚVOD DO PERCENT
21.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 29 riešených príkladov na PORADIE POČTOVÝCH OPERÁCIÍ - DČ
20.12.2016
VIDEOŠKOLY pribudlo 67 riešených príkladov na SLOVNÉ ÚLOHY S DESATINNÝMI ČÍSLAMI
19.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 31 riešených príkladov na POMER.
18.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 10 riešených príkladov na MIERKU.
17.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 30 riešených príkladov
16.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 29 riešených príkladov na SČÍTANIE A ODČÍTANIE ZLOMKOV
15.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 18 riešených príkladov na SLOVNÉ ÚLOHY - sčítanie DČ
14.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 10 riešených príkladov na GRAFY A PERCENTÁ
13.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 18 riešených príkladov na FINANČNÍCTVO
12.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 30 riešených príkladov
11.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 10 riešených príkladov na ÚROKY
11.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 10 riešených príkladov na FINANČNÍCTVO
10.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 10 riešených príkladov na PROMILE
9.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 9 riešených príkladov na ÚROKOVÁ MIERA
8.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 12 riešených príkladov na  PERCENTÁ  - slovné úlohy
7.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 15 riešených príkladov na PERCENTÁ - výpočet základu
6.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 12 riešených príkladov na PERCENTÁ - počet percent
5.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 10 riešených príkladov na PERCENTÁ - percentová časť
4.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 28 riešených príkladov na PERCENTÁ - úvod
4.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 28 riešených príkladov na PERCENTÁ - úvod
3.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 11 riešených príkladov na DESATINNÉ ČÍSLA
2.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo ďalších 28 riešených príkladov na NÁSOBENIE A DELENIE DČ
1.12.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo ďalších 28 riešených príkladov na SČÍTANIE A ODČÍTANIE DČ
30.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo ďalších 10 riešených príkladov na DESATINNÉ ČÍSLA
30.11.2016
Do TESTOV Z MATEMATIKY pribudlo 34 nových hier na PERCENTÁ.
29.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo ďalších 20 riešených príkladov na DESATINNÉ ČÍSLA
26.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 29 riešených príkladov na DESATINNÉ ČÍSLA
23.11.2016
2 testov v programe ALF
príprava na písomku
21.11.2016
5 testov v programe ALF
21.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 9 riešených príkladov na OPERÁCIE SO ZLOMKAMI
20.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 49 riešených príkladov na SLOVNÉ ÚLOHY SO ZLOMKAMI
19.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 22 riešených príkladov na OPERÁCIE SO ZLOMKAMI
18.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 15 riešených príkladov na NÁSOBENIE ZLOMKOV
17.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 23 riešených príkladov na ROVNOSŤ ZLOMKOV
16.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 7 riešených príkladov na POROVNÁVANIE ZLOMKOV
15.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 13 riešených príkladov na ZLOMKY NA ČÍSELNEJ OSI
14.11.2016
Do VIDEOŠKOLY pribudlo 29 riešených príkladov na úvod do zlomkov
9.11.2016
6 testov v programe ALF
4.11.2016
4 testy v programe ALF
4.11.2016
33 hier so zlomkymi - pexesá, dostihy, testy ...
3.11.2016
23 hier so zlomkymi - pexesá, dostihy, testy ...
2.11. 2016
Pracovné listy - ZLOMKY
7 pracovných listov aj s výsledkami -
1. 11. 2016
6 testov v programe ALF - Sčítanie zlomkov
27.10.2016
27 pracovných listov aj s výsledkami - operácie so zlomkami, úprava zlomkov na základný tvar, písomky.
25.10.2016
ZLOMKY - úvod - komplet
3 testy v programe Alf. Testy obsahujú: idntifikácia zlomku, porovnávanie zlomkov, znázorňovanie zlomkov na číselnej osi, úprava zlomkov na základný tvar....
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky