NOVINKY - testokazi

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

NOVINKY

2.12.2017 - dnes som publikoval 33 interaktívnych testov na ROVNICE S  NEZNÁMOU V MENOVATELI pre deviatakov.
29.11.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo 40  príkladov na ROVNICE S NEZNÁMOU V MENOVATELI pre deviatakov.
26.11.2017 -Aby nebolo deviatakom ľúto, tak som dnes  publikoval 61 interaktívnych testov na OPAKOVANIE UČIVA 9. ROČNÍKA.
25.11.2017 - dnes som publikoval 56 interaktívnych testov na OPAKOVANIE UČIVA 8. ROČNÍKA.
24.11.2017 - dnes som publikoval 55 interaktívnych testov na OPAKOVANIE UČIVA 7. ROČNÍKA.
23.11.2017 - iba včera prebehlo Testovanie piatakov a vo VIDEOŠKOLE už máš vyriešené všetky príklady z tohto testovanie. Pozri tu : TESTOVANIE 2017
23.11. 2017 - zistil som, že testov na zlomky je všeobecne málo. Opravil som tento nedostatok a publikoval som 80 testov a hier na OPERÁCIE SO ZLOMKAMI. Kukni na ne.
22.11.2017 - Dnes prebehlo nezmyselné TESTOVANIE piatakov. Pripravil som interaktívny test, ak sa chceš nezmyselne otestovať aj ty, klikni na TESTOVANIE.

18.11.2017 -  Ďalšie plodné dni za mnou. Vytvoril a dnes som aj publikoval 113 testov a hier na ROVNICE SO ZLOMKAMI, 5 testov na ROVNICE A NEROVNICE pre deviatakov a 14 testov na SLOVNÉ ÚLOHY RIEŠENÉ ROVNICAMI. Vyskúšaj sa!

14.11.2017 -  Týždenná mozgodrina sa vyplatila. Dnes som publikoval 111 interaktívnych testov a a hier na ROVNICE.

9.11.2017 - dnes pribudlo 7 interaktívnych hier na OPERÁCIE S CELÝMI ČÍSLAMI

8.11.2017 - som pridal ďalších 84 interaktívnych testov na OPERÁCIE S CELÝMI ČÍSLAMI
7.11.2017 - pribudlo 46 interaktívnych testov na SČÍTANIE A ODČÍTANIE CELÝCH ČÍSEL
6.11.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo 19 úloh súvisiacich so sčítaním a odčítaním celých čísel - Pyramídy, magické štvorce a pod.
5.11.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo 117  príkladov na PREMENU JEDNOTIEK DĹŽKY, ČASU a OBSAHU pre šiestakov.
4.11.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo 45  príkladov na PREMENU JEDNOTIEK HMOTNOSTI pre šiestakov.
3.11.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo okrem iných aj 80  príkladov na ZAOKRÚHĽOVANIE A POROVNÁVANIE prirodzených čísel pre PIATAKOV.
2.11.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo okrem iných aj 50  príkladov na OPERÁCIE S PRIRODZENÝMI ČÍSLAMI pre PIATAKOV.
1.11.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo 75  príkladov na OPERÁCIE S RACIONÁLNYMI A CELÝMI ČÍSLAMI pre ôsmakov.
31.10.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo 210 riešených úloh z fyziky.
29.10.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo  28 nových príkladov na  ROVNICE pre ôsmakov.
28.10.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo 51  príkladov na SLOVNÉ ÚLOHY riešené rovnicami  pre ôsmakov.
27.10.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo  31 nových príkladov na  ROVNICE SO ZÁTVORKAMI pre ôsmakov.
26.10.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo  39 nových príkladov na NEROVNICE pre ôsmakov.
25.10.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo ďalších 20 nových príkladov na JEDNODUCHÉ ROVNICE  pre ôsmakov.
24.10.2017 - do VIDEOŠKOLY pribudlo ďalších 16 nových príkladov na ZÁPIS ROVNICE  pre ôsmakov.
23.10.2017 - aj napriek tomu, že mi pred 5 dňami operovali chrbticu do videoškoly pribudlo 16  príkladov na UHLY V HODINÁCH  pre šiestakov.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky