On-line matematické hry na usporiadanie a porovnávanie desatinných čísel - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

On-line matematické hry na usporiadanie a porovnávanie desatinných čísel

MATEMATICKÉ HRY > Desatinné čísla - hry
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah