Prípravy na vyučovacie hodiny fyziky pre 8.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny fyziky pre 8.ročník

FYZIKA na ZŠ > Prípravy na fyziku
    TÉMATICKÝ CELOK   TÉMASKÚMANIE VLASTNOSTI SVETLA  
 
 
 
 
 ODRAZ A LOM SVETLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 SKÚMANIE SILY  
 
SILA A POHYB  
 
 
 
 
 


PRÁCA. VÝKON. TRENIE  
 
 


POLOHOVÁ A POHYBOVÁ ENERGIA 
 


ENERGIA V PRÍRODE, TECHNIKE A SPOLOČNOSTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah