Prípravy na vyučovacie hodiny fyziky pre 9.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny fyziky pre 9.ročník

FYZIKA na ZŠ > Prípravy na fyziku
    TÉMATICKÝ CELOK   TÉMA

 
 

MAGNETICKÉ VLASTNOSTI   LÁTOK  
  
 
 
 
 
 
 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V                                              KOVOVÝCH VODIČOCH  
 


VEDENIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V KVAPALINÁCH A PLYNOCH  
POLOVODIČE 
 
 


STRIEDAVÝ PRÚD
 
 
 
 
 
 
JADROVÁ ENERGIA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ASTRONÓMIA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

AKUSTIKA
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
RÔZNE
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah