Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 5.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 5.ročník

MATEMATIKA na ZŠ > Prípravy na matematiku
    TÉMATICKÝ CELOK   TÉMA

 
 


OPAKOVANIE UČIVA          Z                                       1. – 4. ROČNÍKA ZŠ 
 
 
 

     

VYTVORENIE OBORU PRIRODZENÝCH ČÍSEL   DO A NAD MILIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

NÁSOBENIE A DELENIE V OBORE DO 10000
 
 
  
 
 
 
  


POČTOVÉ VÝKONY S PRIRODZENÝMI ČÍSLAMI 
 
 
  
 


VEĽKÉ ČÍSLA
 
 
 
  
 
 
 
  
 

  
 
GEOMETRIA A MERANIE
 
  
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH A ÚLOH  ROZVÍJAJÚCICH MATEMATICKÉ MYSLENIE 

 

STREDOVÁ A OSOVÁ SÚMERNOSŤ
 
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah