Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 6.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 6.ročník

MATEMATIKA na ZŠ > Prípravy na matematiku
    TÉMATICKÝ CELOK   TÉMA

 


DELITEĽNOSŤ
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
DESATINNÉ ČÍSLA, POČTOVÉ VÝKONY S DESATINNÝMI ČÍSLAMI
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 OBSAH OBDĹŽNIKA A ŠTVORCA  
  
 

UHOL a JEHO VEĽKOSŤ, OPERÁCIE S UHLAMI 
  
 
 

 
 
 
 
 
 TROJUHOLNÍK, ZHODNOSŤ TROJUHOLNÍKOV  
 
 
 
 
   
  
  
  
 

KOMBINATORIKA V ÚLOHÁCH
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah