Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 8.ročník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 8.ročník

MATEMATIKA na ZŠ > Prípravy na matematiku
    TÉMATICKÝ CELOK   TÉMA


CELÉ ČÍSLA. POČTOVÉ VÝKONY S CELÝMI ČÍSLAMI  
  
 
 
 
 

 

 
 PREMENNÁ, VÝRAZ, ROVNICA 
 
  
 
 
 
 
  
 

RIEŠENIE LINEÁRNÝCH ROVNÍC A NEROVNÍC
 
 
  
 
 ROVNOBEŽNÍKY, LICHOBEŽNÍKY, OBSAH TROJUHOLNÍKA 
 KRUH, KRUŽNICA  
 
 
 
 

 
  
  HRANOLY A VALEC 
PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA 
  • pozri 7 ročník
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah