Riešené príklady na násobenie lomených výrazov - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na násobenie lomených výrazov

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Rozširujúce učivo > Lomený výraz
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah