Riešené príklady na obvod a obsah obdĺžnika - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na obvod a obsah obdĺžnika

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 6.ročník > Obvod a obsah
obsah štvorca a obdĺžnika
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah