Riešenie rovníc s neznámou v menovateli - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešenie rovníc s neznámou v menovateli

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 9.ročník > Rovnice a nerovnice
rovnice s neznamou v menovateli
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah