Riešené príklady na rovnoramenný a rovnostranný trojuholník - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na rovnoramenný a rovnostranný trojuholník

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 6.ročník > Trojuholník
obvod rovnoramenného trojuholníka
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah