Riešené príklady na sčítanie a odčítanie desatinných čísel - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na sčítanie a odčítanie desatinných čísel

RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 6.ročník > Desatinné čísla
Ak chceš vidieť riešenie, klikni na vybraný príklad!
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah