Riešené príklady na spoločný deliteľ a násobok (NSN a NSD) - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na spoločný deliteľ a násobok (NSN a NSD)

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 6.ročník > Deliteľnosť
deliteľnosť
deliteľnosť
násobok
deliteľ
spoločný násobok
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah