Riešené príklady na stredovú a osovú súmernosť - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na stredovú a osovú súmernosť

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 9.ročník > Súmernosť
súmernosť
stredová a osová súmernosť
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah