Riešené príklady na tretiu odmocninu - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na tretiu odmocninu

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 9.ročník > Mocniny
odmocniny
tretia odmocnina
tretia odmocnina
tretia odmocnina
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah