Riešené príklady na výpočet úrokovej miery - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na výpočet úrokovej miery

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 7.ročník > Percentá > Cez 1 %
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah