Riešené príklady na výpočet výšky kvádra - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na výpočet výšky kvádra

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 7.ročník > Kváder
výška kvádra
výpočet dĺžky kvádra
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah