Riešené príklady na zobrazenie, porovnávanie, zaokrúhľovanie desatinných čísel - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na zobrazenie, porovnávanie, zaokrúhľovanie desatinných čísel

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 6.ročník > Desatinné čísla
desatinné čísla
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah