Riešené príklady na Pytagorovu veta v lichobežníku - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na Pytagorovu veta v lichobežníku

RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 9.ročník > Pytagorova veta
Ak chceš vidieť riešenie, klikni na vybraný príklad!
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah