Riešené príklady na Pytagorova vetu v útvaroch - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na Pytagorova vetu v útvaroch

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 9.ročník > Pytagorova veta
Pytagorova veta
Pytagorova veta
dĺžka lomenej čiary
pytagorova veta
pytagorova veta
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah