Riešené príklady na výpočet hodnoty príslušnej k počtu percent - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené príklady na výpočet hodnoty príslušnej k počtu percent

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 7.ročník > Percentá > Trojčlenkou
percentá
percentá
promile z percenta
promile z percenta
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah