Riešené úlohy z fyziky - Mechanická práca - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené úlohy z fyziky - Mechanická práca

FYZIKA na ZŠ > FYZIKA - riešené príklady > Riešené úlohy z fyziky pre 8.ročník > Práca, výkon, energia > Práca
Ak chceš vidieť riešenie, klikni na vybraný príklad!
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah