Riešené úlohy z fyziky - Optika - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešené úlohy z fyziky - Optika

FYZIKA na ZŠ > FYZIKA - riešené príklady > Riešené úlohy z fyziky pre 8.ročník > Optika
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah