Vyriešené príklady z matematiky ZŠ - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Vyriešené príklady z matematiky ZŠ

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky

Riešenie slovných úloh

Riešenie rovníc

Úlohy so zlomkami

Úlohy na Pytagorovu vetu

Konštrukčné úlohy

Úlohy s celými číslami

AHOJ!

  V tejto sekcii sa nachádzajú  RIEŠENÉ PRÍKLADY Z MATEMATIKY a aj RIEŠENÉ PRÍKLADY Z FYZIKY . Okrem iných v sekcii TESTOVANIE 9 nájdeš kompletné riešenie úloh zo všetkých predchádzajúcich ročníkov TESTOVANIE 9 a takisto aj úplne vyriešené príklady z minulých testovaní piatakov - TESTOVANIE 5.

V žiadnom prípade si nenárokujem na to, že iba mnou predložené riešenie je jediné správne a najlepšie.

  Možno pri niektorých príkladoch pocítiš väčšiu potrebu komentára, ale ver mi, robím, čo sa dá. Na riešenie príkladov používam tablet (dočasne zapožičaný zo školy) a príklady spracúvam v programe Clarisketch. Tento mi ponúka len 2 minúty na každý príklad a preto musím svoj postup tomuto limitu prispôsobiť.

Ak táto moja práca pomôže čo len jednému, budem spokojný.

POZN: Aj jedna pochvala poteší!
s úctou

Mgr.Vladimír Kázik


Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah