Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie desatinných čísel - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie desatinných čísel

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 6.ročník > Desatinné čísla > Slovné úlohy
násobenie DČ
násobenie DČ
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah