Riešenie úloh na rovnice so zlomkami - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešenie úloh na rovnice so zlomkami

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 8.ročník > Rovnice
rovnice so zlomkami
rovnice so zlomkami
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah