Riešenie úloh na slovné úlohy s kružnicou a kruhom - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Riešenie úloh na slovné úlohy s kružnicou a kruhom

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 8.ročník > Kruh, kružnica, valec
kružnice a pomer
dĺžka kružnice
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
obvod a obsah kruhu
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah