Slovné úlohy - na sústavu bez sústavy - riešené príklady - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Slovné úlohy - na sústavu bez sústavy - riešené príklady

MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady > Príklady pre 9.ročník > Slovné úlohy > Slovné úlohy na zmesi
slovné úlohy
slovné úlohy
slovné úlohy
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah