Žiacke pokusy z fyziky - TESTOKAZI = ŠKOLA BEZ UČITEĽA

TESTOKAZI
Prejsť na obsah

Žiacke pokusy z fyziky

FYZIKA na ZŠ
Hydraulické zariadanie
projekt z fyziky - hydraulické zariadenie
žiacky projekt z fyziky - hydraulické zariadenie
hojdajúca ceruzka
zápalka na pohári
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!
Návrat na obsah